Categorii
Buget / Bilanțuri contabile

2022

Bilanț contabil la data de 30.06.2022

Ordin – privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru societatea „Uzina Mecanică Cugir” S.A.

Ordin – privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat, pe anul 2022 pentru societatea „Uzina Mecanică Cugir” S.A.