Legislație

Despre noi
Istoria fabricii datează din 1799
Produse
Dispunem de o gamă largă de produse
previous arrow
next arrow

Legislație

Lista principalelor ACTE NORMATIVE care au legătură cu domeniul de activitate a S. Uzina Mecanică Cugir S.A.:
Hotărâre de Guvern nr. 979 din 19 octombrie 2000 – privind înfiinţarea C.N. „Romarm” S.A.. prin fuziunea Societăţii Naţionale „Romarm” – S.A. cu Regia Autonomă “Arsenalul Armatei”, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea 31 din 16 noiembrie 1990 republicată privind societăţile;
Ordonanţa de Urgenţă 88 din 23 decembrie 1997 privind privatizarea societăţilor comerciale;
Hotărâre de Guvern 577 din 13 iunie 2002 privind aprobare Normelor Metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale , cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri de accelerare a privatizării;
Norma de Achiziţii – Norma procedurală internă;
Metodologia de organizare şi desfăşurare a închirierii prin licitaţie a activelor, a mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar aparţinând S.UM CUGIR S.A.
Regulament de vânzare mijloace fixe , componentelor rezultate din dezmembrarea mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, materialelor din magazii, etc., numite în continuare bunuri şi a materialelor refolosibile.
Codul de etică al S. Uzina Mecanică Cugir S.A.
Registrul riscurilor – 2021
Registrul riscurilor – 2022