12.12.26:   In hac habitasse?

Suspendisse Sem Lorem

C.N. ROMARM S.A. BUCURESTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICA CUGIR S.A.


       Lista principalelor ACTE NORMATIVE care au legătură cu domeniul de activitate a S.UM CUGIR S.A.  


     - Hotărâre de Guvern nr. 979 din 19 octombrie 2000  – privind înfiinţarea C.N. „Romarm” S.A.. prin fuziunea Societăţii Naţionale „Romarm” – S.A. cu Regia Autonomă “Arsenalul Armatei”, cu modificările şi completările ulterioare ;

     -   Legea 31 din 16 noiembrie 1990 republicată privind societăţile;

     - Ordonanţa de Urgenţă 88 din 23 decembrie 1997 privind privatizarea societăţilor comerciale;

      - Hotărâre de Guvern 577 din 13 iunie 2002 privind aprobare Normelor Metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale , cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri de accelerare a privatizării;   -  Norma de Achiziţii Publice – Norma procedurală internă

   -  Metodologia de organizare şi desfăşurare a închirierii prin licitaţie a activelor, a mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar aparţinând S.UM CUGIR S.A.

   - Regulament de vânzare mijloace fixe , componentelor rezultate din dezmembrarea mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, materialelor din magazii, etc., numite în continuare bunuri şi a materialelor refolosibile.