Categorii
Buget / Bilanțuri contabile

2021

Raportul Administratorilor – 31.12.2021

Situațiile financiare anuale – Bilanț întocmit la data de 31.12.2021

Raport de audit asupra situațiilor financiare întocmit la data de 31.12.2021

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021

Ordin – privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pentru societatea „Uzina Mecanică Cugir” S.A.

Bilanț contabil la data de 30-06-2021