Categorii
Buget / Bilanțuri contabile

2022

Situațiile financiare anuale – Bilanț contabil la data de 31.12.2022

Raportul Administratorilor – 31.12.2022

Raport de audit asupra situațiilor financiare întocmit la data de 31.12.2022

Ordin – privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru societatea „Uzina Mecanică Cugir” S.A.

Ordin – privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat, pe anul 2022 pentru societatea „Uzina Mecanică Cugir” S.A.