Categorii
Buget / Bilanțuri contabile

2023

Situațiile financiare anuale – Bilanț contabil la data de 31.12.2023

Raportul Administratorilor – 31.12.2023

Raport de audit asupra situațiilor financiare întocmit la data de 31.12.2023

Buget de venituri si cheltuieli 30-06-2023

Ordin – privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023

Bilanț contabil la data de 30-06-2023

Ordin – privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat, pe anul 2023 pentru societatea „Uzina Mecanică Cugir” S.A.

Raport de audit asupra situațiilor financiare întocmit la data de 30.06.2023